Enkele artikelen zijn weer aangevuld en een paar nieuwe zijn aan de collectie toegevoegd.